privacy verklaring

Privacy verklaring


Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar de "Privacywet" betekent een verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


pink cloud studio hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de overige geldende wettelijke voorschriften ter zake.


Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatieve nieuwsberichten te bezorgen over de werking, diensten, nieuwe producten of diensten, de indiensttreding van werknemers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, en soortgelijke activiteiten. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. pink cloud studio heeft alle mogelijke wettelijke en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.


Wanneer u de website van pink cloud studio bezoekt, worden enkele gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn:

IP -adres, vermoedelijke plaats van consultatie, welke pagina's werden bezocht. Wanneer u de pink cloud website bezoekt, gaat u akkoord met deze gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven beschreven.


Conform de wet van 08/12/1992 op de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende anvraag aan pink cloud studio, Crius Consulting BV, Werbrouckstraat 45, 2020 Antwerpen info@pinkcloudstudio.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist zijn, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. pink cloud studio verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek te voldoen.


De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe zal hij contact opnemen met pink cloud studio, Crius Consulting BV, Werbrouckstraat 45, 2020 Antwerpen of via info@pinkcloudstudio.be


COOKIES


Tijdens een bezoek aan deze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


Om cookies te activeren of deactiveren, dient u de instellingen van uw browser te wijzigen (via voorkeuren of opties).