algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en bepalingen


artikel 1. de partijen
Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer u ("Klant" of "u") een bestelling plaatst bij ("de Onderneming" of "pink cloud studio of Crius Consulting bv"), Crius Consulting bv, Werbrouckstraat 45, B-2020 Antwerpen, geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0892.615.576, email: info@pinkcloudstudio.be, tel +32 (0) 473.472.319.
 
artikel 2. toepassing
Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent of de toestemming hebt van uw wettelijke voogd en dat u de Algemene Voorwaarden zal naleven. U bevestigt tevens dat u de informatie over persoonsgegevens en cookies hebt gelezen en dat u akkoord gaat met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid (dat u op de Website vindt).Wij verkopen producten aan meerdere rechtsgebieden en deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld om wereldwijd te zijn. Toch kan, afhankelijk van het rechtsgebied waarin u woont, ook dwingend recht van toepassing zijn. Wij respecteren dergelijke toepasselijke wetten en niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden gezien als een beperking van uw dwingende wettelijke rechten, indien dergelijke wetten u meer rechten geven dan hier uiteengezet.Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, begrijpt en aanvaardt u dat elke bestelling, aankoop of transactie uitsluitend tot stand komt tussen de Onderneming en de Klant.Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden dan op de Website zetten en zij zullen van kracht worden zodra u ze hebt aanvaard (in verband met een nieuwe bestelling via de Website of tijdens het surfen op de Website).
 

artikel 3. prijzen, vergoedingen etc.
De op de Website vermelde prijzen zijn van toepassing op bestellingen die op de Website worden geplaatst. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, exclusief verzendkosten. Ze zijn geldig op de dag dat ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen zijn per stuk tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn in de valuta vermeld op de Website en inclusief BTW. Houdt u er ook rekening mee dat lokale kosten (zoals kosten voor het omrekenen van valuta, kosten voor creditcards of bankpassen, omzetbelasting, douanerechten enz. Dergelijke kosten zijn voor uw rekening en worden niet door ons terugbetaald. pink cloud studio kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld door kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten.
 
artikel 4. bestelling
Na uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met de totale kosten, inclusief verzendkosten. Wij kunnen een bestelling om verschillende redenen weigeren, bijvoorbeeld als u onjuiste persoonsgegevens opgeeft en/of een aantekening wegens niet-betaling van een schuld heeft.
Indien een artikel niet meer voorradig is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. De informatie over de producten en de prijzen, evenals de gedetailleerde bestelinformatie worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Alle bestelde producten blijven onze eigendom tot wij de volledige betaling ervan ontvangen hebben.


artikel 5. betaling
Betaling geschiedt steeds volledig vooraf en kan als volgt gebeuren:
Wij accepteren betaling per bankoverschrijving en alle gangbare credit/debit kaarten via onze beveiligde kassa .
Uw bestelling wordt gedurende 14 dagen gereserveerd, indien wij na 14 dagen nog geen betaling hebben ontvangen, worden de gereserveerde artikelen opnieuw te koop aangeboden. Houdt u er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat uw betaling op onze rekening staat.
 

artikel 6. verzending
Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling verzonden. U heeft twee verzendmogelijkheden: Brievenbuspost of track and trace pakketdienst. Houdt u er rekening mee dat als u kiest voor brievenbuspost wij uw bestelling niet kunnen traceren en uw post niet verzekerd is, dat betekent dat in het geval van beschadigde of verloren post, wij geen enkele vorm van restitutie geven (geen geld terug, geen productruil of kortingen).
Wij nemen niet de schuld op ons voor de verantwoordelijkheden van postsystemen over de hele wereld.
Foutieve afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen resulteren in extra kosten. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Wij doen ons best om de website zo actueel mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. In dat geval zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


artikel 7. herroepingsrecht
U kunt uw bestelling herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen binnen 14 dagen vanaf de dag dat u de bestelde producten heeft ontvangen. U dient ons dan een herroepingsverklaring te sturen met daarin uw naam, adres, e-mailadres, het ordernummer en een specificatie van de producten waarop de herroeping betrekking heeft. U moet dan ook onmiddellijk en binnen 5 werkdagen na de datum van de herroepingsverklaring de ingetrokken producten op uw kosten aan ons terugsturen. U bent verantwoordelijk voor de staat van de producten tijdens de terugzending naar ons en wij raden u dan ook ten zeerste aan deze goed verpakt, in goede staat en in de originele doos en/of verpakking te verzenden.Wanneer een bestelling door u wordt ingetrokken, zullen wij het bedrag dat u heeft betaald voor de ingetrokken producten terugbetalen, inclusief eventuele verzendkosten voor standaard levering aan u (dat wil zeggen de goedkoopst beschikbare methode van levering, dus u krijgt geen restitutie voor extra kosten als gevolg van het feit dat u heeft gekozen voor express levering of iets dergelijks). Van het terug te betalen bedrag trekken wij echter de waardevermindering van de producten af, als deze waardevermindering het gevolg is van het feit dat u de producten meer hebt behandeld dan nodig was om hun functie of eigenschappen te bepalen. Verzendkosten worden verder alleen vergoed als de ingetrokken producten een hele bestelling vormen en worden dus niet vergoed als u slechts delen van een bestelling annuleert. Wij zullen het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk en binnen 30 dagen na de herroepingsmededeling betalen. Wij zullen de betaling echter uitstellen totdat wij de ingetrokken producten hebben ontvangen of een bewijs dat deze aan ons zijn verzonden (leveringsbewijs). De terugbetaling zal worden betaald met dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt om de teruggetrokken producten te betalen, tenzij anders overeengekomen.
Uw recht op herroeping is niet van toepassing op contracten die:
betrekking hebben op een dienst die volledig is uitgevoerd, als u door het plaatsen van de bestelling hebt ingestemd met het begin van de uitvoering van de dienst en hebt erkend dat er geen recht op herroeping zou zijn na de uitvoering van de dienst;
betrekking hebben op goederen of een dienst waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop wij geen invloed hebben en die zich kunnen voordoen in de periode tussen de ontvangst van de uit de markt genomen producten en uw kennisgeving aan ons van de herroeping van de bestelling
betrekking hebben op goederen die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of die anderszins duidelijk gepersonaliseerd zijn
betrekking hebben op goederen die snel kunnen bederven of verouderen
goederen met een verbroken zegel die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan u het zegel verbroken heeft;
goederen die na levering door hun aard vermengd zijn met andere goederen zodat de goederen niet meer te scheiden zijn;
betrekking hebben op een verzegelde audio- of video-opname of verzegelde computersoftware en de verzegeling door u is verbroken ;
betrekking hebben op afzonderlijke nummers van een krant of tijdschrift
betrekking hebben op digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met levering op deze wijze en hebt erkend dat er geen recht op herroeping zou bestaan
betrekking hebben op culturele evenementen, sportevenementen, of een andere soortgelijke vrijetijdsbesteding, voedselverstrekking, catering, of een andere soortgelijke dienst, accommodatie, vervoer van goederen of verhuur van voertuigen, waarbij wij de dienst op een bepaalde dag of gedurende een bepaalde periode moeten leveren.
 
artikel 8. beperking van aansprakelijkheid
De artikelen die wij verkopen worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en afgebeeld op onze website. Mocht er zich toch een fout voordoen op onze website, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken. pink cloud studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de op onze website aangeboden producten.
 
artikel 9. privacy en persoonlijke gegevens
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer zij betrokken zijn bij de afhandeling van uw bestelling.
 
artikel 10: toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België. Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de vestigingsplaats van onze handelszaak/vennootschap zijn bevoegd in geval van betwisting.
 
artikel 11: auteursrecht
Alle afbeeldingen die u op de website aantreft zijn auteursrechtelijk beschermd. De ontwerpen mogen nooit gereproduceerd of verspreid worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Martine Goevaerts. In geval van inbreuken zullen juridische stappen worden ondernomen. Alle ontwerpen blijven eigendom van pink cloud studio.